Yngsta blivande rävjägaren idag 20120730

Tommy har varit flitigt och tränat med rävlock och det ger utdelning med tiden , Grattis!

Vi skjuter bra med räv varje år, och med fler skyttar så kommer antalet säkert att öka :-)

Åtelplats med foderspridare